HOME-

HANS MEEX

GASTSPREKER HEMOFILIE EN CO-INFECTIES EN POSITIEVE GEZONDHEID • PATIENT ADVOCATE

• AUTEUR 'LEVENSLANG ZIEK' • PATIENT CONSULTANT STICHTING MENS ACHTER DE PATIËNT

 

PUBLIC SPEAKER HAEMOPHILIA AND CO-INFECTIONS AND POSITIVE HEALTH • PATIENT ADVOCATE

• AUTHOR ‘A LIFELONG ILLNESS’ • PATIENT CONSULTANT FOUNDATION PATIENT AS A PERSON

"I am an energetic, creative mind that

combines courage and common sense

in the right dose."


As a commercial man I already thought

outside the box, as chief graphic productions

it became my profession.
After graduating, I worked for more than 27 years

at a large weekly newspaper publisher, was I committed to the protection of the interests of hemophiliacs and was in various client councils of various health care institutions. My illness, however, has turned the tide, so I ended up in a medical roller coaster. After writing and publishing my autobiography in November 2016, the book started to lead a life of its own. Through the book I now give lectures and trainings about haemophilia and co-infections, but also about Positive Heallth

in the Netherlands and abroad. In support of this, I also have made a short documentary, which was presented in

December 2018.

Looking for a public speaker with an impressive story about

care, empathy and interdisciplinary collaboration? Then

do not hesitate to contact me. I speak in Dutch as well

as in English.

I have always been a passionate and energetic person in everything I did. Due to the medical roller coaster, I have had to sacrifice my energy level considerably, but I have remained

driven and think and live with everything I still CAN do.

"Ik ben een energieke, creatieve geest die

moed en gezond verstand combineert in

een juiste dosis."


Als commercieel man dacht ik al buiten de

geijkte kaders, als chef grafische producties

werd het mijn beroep.

Na mijn afstuderen werkte ik meer dan 27 jaar bij

een grote weekkrantenorganisatie, zette me in voor de belangenbehartiging van hemofiliepatiënten en zat in diverse cliëntenraden van verschillende zorginstellingen. Mijn ziekte heeft echter het tij gekeerd, waardoor ik in een medische achtbaan belandde. Na het schrijven en publiceren van mijn autobiografie in november 2016, begon het boek een eigen leven te leiden. Via het boek geef ik nu lezingen en trainingen over hemofilie en co-infecties, maar ook over Positieve Gezondheid in binnen- en buitenland. Ter ondersteuning hiervan heb ik een korte documentaire gemaakt, die in december 2018 werd gepresenteerd.

 

Ben je op zoek naar een gastspreker met een indrukwekkend verhaal over zorg, empathie en interdisciplinaire samenwerking? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen. Ik spreek zowel in het Nederlands als in het Engels.

 

Ik ben altijd een gepassioneerde en energieke persoon geweest in alles wat ik deed. Vanwege de medische achtbaan moest ik mijn energieniveau aanzienlijk opofferen, maar ik ben gedreven gebleven en denk en leef met alles wat ik nog KAN doen.