DOCUMENT-

Autobiografie


“Dit boek maakt pijnlijk duidelijk dat er in de gezondheidszorg meer aandacht moet zijn voor patiënten met ingewikkelde comorbiditeit. Alleen al daarom mag het in geen enkele opleiding ontbreken.”


Aldus Cees Smit, eredoctor Universiteit van Amsterdam (2003). Geen klaagboek maar een boek met een missie: aantoonbare hiaten in de medische zorg onderbouwd aan de kaak stellen. Gebrek aan empathie en interprofessioneel samenwerken. Een boek dat stof tot nadenken biedt, een eye-opener, aan allen die in de zorg werkzaam zijn, maar ook mantelzorgers, partners, familie en vrienden.

Autobiography


“This book makes it painfully clear that more attention needs to be paid in healthcare to patients with complex comorbidity.

For that reason alone it cannot be missing in any training."


Said Cees Smit, honorary doctor of the University of Amsterdam (2003). Not a book of complains, but a book with a mission: substantiating exposed gaps in medical care. Lack of empathy and interprofessional collaboration. A book that offers food for thought, an eye-opener for all who work in the care sector, but also for caregivers, partners, family and friends.

You can download the ebook version of A life of illness here

Documentary


I was born with the rare blood coagulation disease hemophilia. However, in the early eighties I was infected with hiv and hep-c through medicinal blood products.

In 2011 my health deteriorated terribly.
Then I ended up in a medical and emotional roller coaster. I noticed that medical specialists did not consult each other and if I had not rebelled together with my wife, I probably would not have lived by now.

We managed to create an "interdisciplinary" team that meets before each treatment.
After the publication of my book and the lectures, in which I want to convince doctors and nurses that the 'patient as a person'
must be central, I also had a documentary made to support my mission.
Director: Yorn Heijnen. Duration: 11 minutes. English subtitles.

Documentaire


Ik ben geboren met de zeldzame bloedstollingsziekte hemofilie. Echter, begin jaren 80, werd ik via medicinale bloedproducten besmet met hiv en hep-c. In 2011 verslechterde mijn gezondheid schrikbarend. Vervolgens kwam ik terecht in een medische en emotionele achtbaan. Ik merkte dat medisch specialisten niet met elkaar overlegden en als ik niet samen met mijn echtgenote zelf in opstand was gekomen, had ik nu waarschijnlijk niet meer geleefd. We wisten het voor elkaar te krijgen dat een ´interdisciplinair´ team werd gevormd, dat vóór elke behandeling bij elkaar komt. Na het uitgeven van mijn boek en de lezingen, waarbij ik medici en verpleegkundigen ervan wil overtuigen dat de ‘mens achter de patiënt’ centraal moet staan, heb ik ter ondersteuning van mijn missie ook een documentaire laten maken.


Regisseur: Yorn Heijnen. Duur: 11 minuten. 


Bekijk hier de volledig Nederlandse documentaire


Watch here the documentary with English subtitles

LEVENSLANG ZIEK


Te koop via de webshop van

Uitgeverij Leon van Dorp

Formaat 230 x 157 x 21mm,

205 pagina's  € 19,50